top of page
  • Writer's pictureAnat Lewinsky

למצוא את נקודת החיות הפנימית

לקראת תערוכה שאולי אקח בה חלק, התבקשתי עכשיו לנסח בכמה מילים את מה שאני עושה בצילום. דוגרי, התרגשתי לקרוא את מה שיצא, ולראות פתאום את העשייה שלי בצילום מזווית קצת אחרת, המסתכלת על העשייה בפרספקטיבה יותר רחבה, מעבר לתמונה או למפגש ספציפיים.

שמחה לשתף גם אתכם.

צלמת המתמחה בצילום תיעודי ואינטימי בטבע. צילום המתחקה אחר נקודת החיות הפנימית ומבקש להעצים אותה ולהדהד את קיומה. הדימויים הנוצרים מתוך העבודה עם המצולמים מהווים נקודת ציון משמעותית לא רק בתהליך ההתפתחות וההיפתחות האישי של כל מצולם, כי אם גם מהווים תזכורת עבור הצופים בדימויים לגבי נקודת החיות הפנימית הקיימת גם בתוכם. הצלמת עוסקת בתנועה הדואלית המתקיימת אל מול הדימוי ובתוכו- פתיחה וסגירה, ספק ומתן אמון, התמסרות והרמת הגנות. כל דימוי עומד בפני עצמו אולם ישנה משמעות גם לעדות התיעודית המצטברת מתוך החשיפה לעוד דימוי ועוד אחד. עדות שכמו מאתגרת את המצולם ואת הצופה לבחון את אמונתו לגבי החיים והאפשרות של חיים מלאים גם עבורו/עבורה.


12 views0 comments

Comments


bottom of page